Despre noi

cropped-screen-shot-2010-06-17-at-6-51-12-pm

Grupul de Cercetare Regiune, Mediu, Cultură

Scopul şi obiectivele grupului de cercetare:
O echipă de cercetători au pus bazele Grupului de Cercetare Regiune, Mediu, Cultură (Vidék, Környezet, Kultúra Kutatócsoport) în cadrul Universității Sapientia, la data de 25 octombrie 2007, cu scopul de a promova cercetarea multidisciplinară în domeniul ştiinţelor sociale aplicate.

Grupul este afiliat la rețeaua internațională Action Research Network dezvoltată de Association for Progressive Communications.

Membrii Grupului sunt:
dr. BAKÓ Rozália Klára, sociolog, coordonator
drd FERENCZ Angéla, cercetător în domeniul comunicării
dr. NISTOR Laura, sociolog
drd PÉTER Pál, geograf
drd SÓLYOM Andrea, sociolog
dr. VARRÓ Éva, psiholog

Prioritatea Grupului este de a aborda în mod ştiinţific şi interdisciplinar situaţia economică şi socio-culturală din România, cu accentul pe Transilvania, în contextul transformărilor petrecute în regiune în procesul integrării României în Uniunea Europeană.

Expertiza multidisciplinară a grupului de cercetare face posibilă abordarea complexă şi pragmatică a probemelor socio-culturale, ecologice şi psihologice ale actorilor-cheie din regiune: instituţii, grupuri şi indivizi.

Obiectivele Grupului de Cercetare Regiune, Mediu, Cultură sunt:
• elaborarea şi implementarea unor proiecte de cercetare multidisciplinară axate pe nevoile de dezvoltare integrată şi durabilă ale regiunii;
• consolidarea expertizei fiecărui membru în parte, prin participarea activă la forurile ştiinţifice în domeniu;
• crearea unui cadru organizat pentru împărtăşirea experienţei ştiinţifice dobândite, prin promovarea publicării online a reazultatelor cercetării.